Genstande

Katalog

A Sektion I: Hvaler

$ = Udryddet i islandske farvande * = Almindelig i islandske farvande

& = Ses lejlighedsvis i islandske farvande # = Ses meget sjældent i islandske farvande

A 1 * Døgling Hyperoodon ampullatus (rostratus)

a) Meget ungt dyr. Strandede på sydvestkysten, ca. 25 km syd for Reykjavík, den 8. september 1998. Længde 6,8 meter. I formalin.

b) Meget ungt dyr. Strandede på Reykjanes halvøen den 9. oktober 1998. Længde 6,54 meter. Testiklerne vejede kun 50 gram. Intakt lem med retractor-muskel og en del af bækkenknoglen. I formalin.

A 2 * Kaskelot Physeter catodon

a) Udvokset. Fanget af Hvalfjörður hvalfangststationen i 1975. Skind glattet ud, garvet.

b) Gammel. Ca. 16 meter. Strandede på sydkysten i januar 1992. Udhulet, saltet, tørret, monteret på et skjold.

c) Udvokset. Strandede sammen med to andre på nordøstkysten i juni 1995. Skind garvet til slips, butterfly mv.

d) Udvokset. Strandede på nordvestkysten i november 1997. Underkæbe mangler. Bragt til museet i Húsavík. Med én testikel. I formalin.

e) Ungdyr, ca. 20 år gammelt. Længde14 meter. Strandede nydød på nordkysten i april 1998. Havde 42 tænder (21+21). Skind glattet ud og garvet til læder.

f) Ungdyr, 10,1 meter. Strandede på nordkysten i juli 1998. I formalin.

g) Udvokset. Strandede på nordkysten den 3. september 1999. Penis, 162 cm, var revet og flænset. Forreste del udhulet og salttørret, øverste del forsøgt garvet til læder – uden held.

h) Udvokset, længde 15,8 meter. Strandede i live i Hrútafjörður på nordkysten den 27. august 2000. Dødsårsagen var forstoppelse. Penis 170 cm og 70 kg. I formalin.

i) Ung udvokset. Strandede i Trékyllisvík, i det nordvestlige Island den 18. januar 2004. Skind garvet til læder.

i2) Tværsnit (skive) fra den øverste del af lemmet. I formalin.

i3) Tværsnit (skive) fra den forreste del af lemmet. I formalin.

A 3 * Langluffet grindehval Globicephala maleana (melas)

a) Udvokset. Strandede sammen med nogle andre på nordkysten i oktober 1991. I formalin.

b) En ung kalv. 270 cm. Strandede sammen med 21 andre kalve i Vestfjordene i juni 2005. Meget rådden. I formalin.

A 4 * Spækhugger Orcinus orca

a) Ungdyr. Strandede med en anden spækhugger på nordøstkysten i oktober 1995. Udhulet, saltet, tørret og monteret på en træplade.

b) Ungdyr. 5,4 meter. Strandede på vestkysten den 11. november 2003. Intakt lem med begge bækkenknogler og retractor-muskel. I formalin.

A 5 * Almindeligt marsvin Phocoena phocoena

a) Gammel. Fanget ud for nordkysten i august 1985. I formalin med begge testikler.

b) Meget ung. Fanget ud for nordkysten i maj 1985. I formalin med begge testikler.

c) Udvokset, 159 cm, med retractor-muskler og bækkenknogler. Fanget i fiskegarn ud for østkysten i januar 1999. I formalin.

d) Ungdyr, 125 cm, med retractor-muskler og bækkenknogler. Fanget i fiskegarn ud for nordkysten i marts 2005. I formalin.

e) Udvokset, 150 cm med retractor-muskler og begge testikler. Fanget i fiskegarn ud for nordkysten i marts 2007. I formalin.

f) Ungdyr med retractor-muskler og begge testikler. Skudt i Skjálfandaflói bugten i april 2008. I formalin.

g) Ungdyr, fanget i Skjálfandaflói bugten i sommeren 2011. I formalin med den ene testikel.

A 6 & Pukkelhval Megaptera novaeangliae (boops)

a) Meget ungt dyr, sandsynligvis født samme år. Længde 8,3 meter. Opdaget nydød, flydende ud for nordkysten den 21. august 1998. I formalin.

b) Ungdyr, ikke kønsmoden, længde 11,8 meter. Strandede levende i det sydøstlige Island i april 2002. Redningsforsøg var forgæves. I formalin.

A 7 * Hvidnæse Lagenorhynchus albirostris

a) Meget ung, længde 208 cm. Strandede i Ólafsvík, i det vestlige Island. Intakt lem med retractor-muskel og den ene bækkenknogle. 22. november 2000. I formalin.

b) Ungdyr, længde 222 cm. Strandede nær Ólafsvík, i det vestlige Island i marts 2001. I formalin.

c) Meget ung, 205 cm. Strandende på sydsiden af Seltjarnarnes halvøen, i udkanten af Reykjavík i januar 2002. Meget godt eksemplar med retractor-muskel og bækkenknogler. I formalin.

A 8 *Vågehval Balaenoptera acutorostrata

a) Udvokset. Fanget af hvalstationen i Brjánslækur i Vestfjordene i juli 1980. Saltet og tørret på en træplade.

b) Udvokset. Fanget af hvalstationen i Brjánslækur i Vestfjordene i juli 1984. I formalin.

c) Højre testikel fra samme dyr (b). I formalin.

d) Udvokset, vejede 4810 kg, længde 7,9 meter. Fanget tilfældigt i garn ud for sydvestkysten i september 1994. Udhulet, saltet, tørret og monteret på en træplade.

e) Udvokset, længde 8 meter, vægt 5.122 kg. Fanget tilfældigt i garn ud for Snæfellsnes halvøen den 30. september 1998. I formalin.

f) Foster, 2,4 meter, næsten fuldt udviklet. Fundet strandet sammen med dets mor på Snæfellsnes halvøen den 26. januar 2001. Var blevet skyllet ud gennem et hul i morens ryg. Navlestrengen var intakt. I formalin.

g) Udvokset, 7,75 meter. Fanget i Faxaflói bugten, 27 km vest for Reykjavík, den 15. september 2003. Intakt lem med retractor-muskler og bækkenknogler. I formalin.

h) Ungdyr, 6,93 meter. Fanget i Faxaflói bugten den 23 august 2003. Intakt lem med retractor-muskler og bækkenknogler. I formalin.

A 9 & Almindelig delfin Delphinus delphis

a) Ungdyr. Fanget ud for nordkysten i september 1984. I formalin.

b) Meget ungt dyr. Fanget ud for sydkysten i april 1994. Saltet, tørret og monteret på træplade.

A 10 * Finhval Balaenoptera physalus

a) Udvokset. Fanget 140 sømil vest for Hvalfjörður, bragt til hvalfangststationen i Hvalfjörður i juli 1978. Skind glattet og garvet.

b) Udvokset. Fanget og bragt til hvalfangststationen i Hvalfjörður i september 1983. Udhulet, fyldt med silikone og monteret på træplade.

A 11# Hvidskæving Lagenorhynchus acutus

a) Udvokset. Strandede på sydvestkysten i september 2008. Intakt lem
uden bækkenknogler. November 2008. I formalin.

A 13 # Narhval Monodon monoceros

a) Udvokset ungdyr. Fanget ud for Grønlands østkyst i oktober 2000. Tandens længde ca. 120 cm. I formalin.

b) Højre tand. Købt i Nuuk, Greenland i maj 2001.

c) Ungdyr, 470 cm plus en brækket tand på 80 cm. Fundet strandet i det nordøstlige Island i januar 2007. I formalin.

d) Højre tand. Købt i Baffin Island. Doneret af dommer Douglas Rutherford, Ottawa, Canada, i juli 2008

A 16 * Sejhval Balaenoptera borealis

a) Udvokset. Fanget og bragt til hvalstationen i Hvalfjörður i august 1980. Tørret hel på en træplatte.

b) Udvokset. Fanget og bragt til hvalstationen i Hvalfjörður i september 1983. I formalin.

c) Udvokset. Fanget og bragt til hvalstationen i Hvalfjörður i september 1983. Udhulet, fyldt med silikoneog monteret på en træplatte.

A 18 # Blåhval Balaenoptera musculus

a) Ungdyr, ca. 17 meter. Strandede på Reykjanes halvøen i marts 1993. Udhulet, saltet, tørret og monteret på træplatte.

A 19 # Øresvin Tursiops truncatus

a) Stor, udvokset. Intakt lem med retractor-muskel, bækkenknogler og begge testikler. Oktober 2000. I formalin.

b) Udvokset ungdyr fra øen Grímsey. August 2002. I formalin.

A 20 # Småhovedet hval Ziphius cavirostris

a) Udvokset. Strandede alene på østkysten, nær Djúpivogur den 31. december 1997. Intakt lem med retractor-muskel. I formalin.

A 22 # Stribet delfin Stenella coeruleoalba

a) Meget ungt dyr, kun 145 cm. Ikke kønsmodent. Strandede sammen med tre andre dyr i Leiruvogur, lidt nord for Reykjavík, i september 1998. Denne art havde kun strandet én gang tidligere i Island. I formalin.

A 23 # Blainvilles næbhval Mesoplodon densirostris

B Sektion II : Bjørne

B 1 # Isbjørn Ursus maritimus

a) Udvokset. Dræbt af islandske fiskere i juni 1993, 67 sømil nordvest for Vestfjordene og kun 10 sømil fra drivisranden. Penisknogle fjernet. Med begge testikler. I formalin.

C Sektion III : Sæler

* Yngler ved Islands kyst + Strejfer ved Islands kyst

C 1 + Klapmyds Cystophora cristata

a) Gammel. Fanget i april 1988 ud for nordkysten. Med begge testikler. I formalin.

b) Udvokset ungdyr. Fanget i foråret 2002. Penisknogle. Juli 2002.

c) Udvokset, ca. 4 år gammel. Skudt i Skjálfandaflói bugten i august 2008. Penisknogle (os penis, baculum).
c1) Lem skåret på langs. Med begge testikler.

C 2 + Ringsæl Phoca hispida, Pusa hispida

a) Gammel. Fanget ud for nordkysten i marts 1991. I formalin.

b) Gammel, usædvanligt stor. Fanget ud for nordkysten i januar 1998. Med begge testikler. I formalin.

c1) Stor. Penisknogle (baculum) fra en udvokset. Fanget i garn i maj 2005.

c2) Testikler fra c1. I formalin.

C 3 + Remmesæl Erignathus barbatus

a) Ungdyr, 2-3 år gammel. Fanget ud for nordkysten i april 1988. I formalin.

b) Ungdyr, 2 år gammel. Fanget ud for nordkysten i maj 1988. I formalin.

C 4 * Spættet sæl Phoca vitulina

a) Ét år gammel. Fanget ud for nordkysten i maj 1985. I formalin.

b) Ungdyr. Penisknogle (os penis, baculum). 1981.

c) Udvokset. Penisknogle. 1992.

d) Udvokset. Skudt i Skjálfandaflói bugten i foråret 2008. Intakt lem med penisknogle og begge testikler.

e) Udvokset. Penisknogle (os penis, baculum). 2013.

f) Ungdyr. Penisknogle (os penis, baculum). 2013.

C 5 * Gråsæl Halichoerus grypus

a) Udvokset. Fanget i Breiðafjörður ud for vestkysten i maj 1983. I formalin.

b) Udvokset. Fanget i Breiðafjörður ud for vestkysten i efteråret 1984. I formalin.

c) Meget ung, højst 1 år gammel. Fanget ud for nordkysten i april 1985. I formalin.

d) Udvokset, ung. Penisknogle. 1985.

e1) Ungdyr, 3 år gammel. Fanget i Skjálfandaflói bugten i marts 2005. Lem åbnet for at vise knoglen. I formalin.

e2) Testikler fra e1). I formalin.

C 6 + Grønlandssæl (svartside) Pagophilus groenlandicus

a) Ungdyr, to år gammel. Fanget ud for nordkysten i februar 1986. I formalin.

b) Ét år gammel. Fanget ud for nordkysten i februar 1988. I formalin.

c) Gammel. Fanget ud for nordkysten i maj 1988. I formalin.

d) Gammel. Fanget ud for nordkysten i marts 1995. Med begge testikler. I formalin.

e1) Meget gammel. Fanget ud for nordkysten i april 2003. Uden penisknogle. I Tequila.
e2) Penisknogle (baculum) fra e1)

f) Ungdyr, to år gammelt. Fanget i februar 2005.
1) Penisknogle (os penis, baculum).
2) Begge testikler. I formalin.

g) Penisknogle (os penis, baculum) fra et 2-3 år gammelt, ekstremt fedt ungdyr. Fanget i garn i marts 2005.

h) Ungdyr, to år gammelt. Fanget i garn i marts 2006.
1) Penisknogle (os penis, baculum).
2) Begge testikler. I formalin.

i) Ungdyr, 1 – 2 år gammelt. Intakt lem med begge testikler. Fanget i garn i marts 2008. I formalin.

j) Ungdyr, to år gammelt. Skudt ud for nordkysten i foråret 2008. I formalin.

k) Ungdyr, to år gammelt. Intakt lem med den ene testikel. Fanget i garn ud for nordkysten i september 2011. I formalin.

l) Ungdyr, 3 år gammel. Intakt lem med begge testikler. Marts 2011.

C 7 + Hvalros Odobenus rosmarus

a) Penisknogle (baculum), købt i Fairbanks, Alaska i september 1991.

b) Penisknogle (baculum). Stammer fra Iqaluit (Frobisher Bay), Nunavut (North Canada). Købt hos Vestnorden Arts & Craft Exhibition, Reykjavík i september 2004.

c) Meget gammel, usædvanligt stor. Gik på land i Ófeigsfjördur i det nordvestlige Island i august 2008. Længde 413 cm, vægt ca. 1500 – 1600 kg. Lem 100 cm og penisknogle 62 cm. Med begge testikler. I formalin.

D Sektion IV : Landpattedyr

D 1 Gedebuk Capra hircus

a) Ungdyr. 1983. I formalin.

b) Udvokset med begge testikler. 1984. I formalin.

c) Ungdyr. Lem, sort pung med begge testikler. November 2001.

d) Ungdyr. Lem, hvid pung med begge testikler. November 2001.

e1) Ungdyr med begge testikler, uden pung. November 2001.

e2) Pung skind af e1) tørret og udspilet. November 2001.

D 2 Skovmus Apodemus sylvaticus

a) Udvokset med testikler. 1985. I formalin.

b) Udvokset. Penis og testikler. Februar 2002. I formalin.

c) Udvokset. Penis hel med knogle. 5. december 2007. I ætanol.

d,e,) To penisknogler fra en udvokset. 5. december 2007. I formalin.

D 3 Hest Equus caballus

a) Ungdyr. 1980. I formalin.

b1) Begge testikler fra en 3 år gammel. 1997. I formalin med D 3 a)

b2) Begge testikler fra en 3 år gammel. 1997. I formalin.

c) Udvokset. Røget (for at blive spist?) i september 1998. I formalin.

d) Ungdyr med pung og begge testikler. Juli 2001. I formalin.

e) Ungdyr med begge testikler. Juli 2001. I formalin.

f 1,2,3) Tre lemmer fra hingste krydret med salt, salvie, timian, dild, muskat, rosmarin, oregano og merian. April 2006.

g) En fem år gammel hingst. Intakt lem med pung og begge testikler. En gave fra ejeren. Juni 2007.

h) En 24 år gammel hingst, Hjörtur fra Tjörn (1985-2009). Oktober 2009. I formalin.

D 4 Vædder Ovis aries

a) Udvokset med begge testikler og pung. 1982. I formalin.

b) Udvokset. 1982. I formalin.

c) Udvokset med begge testikler. 1982. I formalin.

d) To år gammel med begge testikler. Oktober 1998. I formalin.

da) Pungskind omdannet til pengepung.

e) To år gammel med begge testikler. Oktober 1998. I formalin.

ea) Pungskind omdannet til pengepung.

f) Lampeskærm lavet af udspilet pungskind. Februar 2000.

g) Lampeskærm lavet af ti pungskind. Oktober 2000.

h) Den førende vædder “Sveinbjörn” (2000 – 2008). Lampeskærm. September 2008.

D 5 Husmus Mus musculus

a) Udvokset. 1980. I formalin.

b) Udvokset. 1984. I formalin.

c) Udvokset. Penis og testikler. Februar 2002. I formalin.

d) Udvokset. Penisknogle (os penis). Februar 2002.

D 6 Rensdyr Rangifer tarandus (cylindricornis)

a) Udvokset, fanget i det østlige højland i august 1980. I formalin.

b) To udvoksede, fanget i det østlige højland i august 1980. I formalin.

c) Udvokset med pung og testikler, fanget i det østlige højland i august 1999. I formalin.

d) Udvokset med pung og testikler, fanget i det østlige højland i september 2012. I formalin.

D 7 Hund Canis familiaris

a) Udvokset. 1993. I formalin.

b) Udvokset, 7-8 år gammel. Halvt islandsk. April 2000. I formalin.

c) Penisknogle (os penis) fra en 12 år gammel labrador. Juni 2000.

D 8 Kat Felis catus

a) Udvokset, med begge testikler. 1986. I formalin.

b) Udvokset, med pung og testikler. November 2002. I formalin.

c) Udvokset, lem med knogle. November 2002. I formalin.

d) Udvokset. Penisknogle (os penis). November 2002.

D 9 Mink Mustela vison

a) Udvokset, med begge testikler. 1986. I formalin.

b) Udvokset, med begge testikler. 1992. I formalin.

c) Udvokset, med begge testikler. 1999. I formalin.

d) Udvokset, med begge testikler. November 2000. I formalin.

e, f, g) Tre penisknogler fra udvoksede. November 2000.

h) Udvokset. Penisknogle (os penis, baculum). Februar 2001.

i) Udvokset ungdyr, stort. Intakt penis med pung og testikler. April 2001.

j) Udvokset, usædvanligt stor. Intakt penis med pung og testikler. Marts 2004.

k) Udvokset. Intakt penis med pung og testikler. Marts 2004.

D 10 Tyr Bos taurus

a) Ungdyr, udvokset. 1974. Garvet. Museets første genstand.

b) Udvokset, med begge testikler. 1984. I formalin.

c1) Udvokset, med begge testikler. 1984. I formalin.

c2) Pung fra c1. 1984. Skind bearbejdet til pengepung.

d) Udvokset. Penis, 85 cm. Oktober 1998. Saltet, tørret og omdannet til stok.

e, f, g, h, i)) Lampeskærme made lavet af pungskind. Januar - maj 2000.

j) Udvokset. Penis og pung med testikler. Februar 2000. I formalin.

k) Flagstang lavet af tørret tyrepenis. August 2001.

l,m) To piske (pegepinde?) af tørrede tyrepenisser. August 2001.

D 11 Polarræv Alopex lagopus

a) Udvokset, fanget i det nordlige højland. 1979. I formalin.

b) Udvokset, med begge testikler. 1995. I formalin.

c) Ungdyr, ca. to år gammel. Hvid. Skudt i det nordlige højland i april 2000. Museet 30. april 2000. I formalin.

d1) Udvokset, usædvanligt stor. Skudt i det nordlige højland i februar 2001. Penis uden knogle. Begge testikler. I formalin.

d2) Penisknogle (os penis, baculum) fra d1)

e) Ungdyr, skudt nær Þjórsá floden i august 2002. Intakt penis med pung og testikler. I formalin.

D 11 (2) Polarræv („blåræv“) Alopex lagopus saeptus Grenvicensis

a) Udvokset, med penisknogle og begge testikler. November 2000. I alkohol.

b1) Udvokset, med begge testikler men uden penisknogle. November 2000. I alkohol.

b2) Penisknogle (baculum) fra b1.

D 12 Brun rotte Rattus norvegicus

a) Udvokset. 1980. I formalin.

b) Udvokset. Albino. Med begge testikler og sædkirtler. M.H. November 1999.

c) Udvokset. Penisknogle (os penis, baculum). Februar 2001.

D 13 Sort rotte Rattus rattus

a) Udvokset. Med begge testikler. 1992. I formalin.

b) Udvokset. Med pung og begge testikler. I formalin. August 2001.

c) Penisknogle (os penis) fra et udvokset dyr. August 2001.

d) Penisknogle (os penis) fra et ungt, kønsmodent dyr. August 2001.

D 14 Orne, svin Sus scrofa

a) Udvokset. 1980. I formalin.

b) To år gammel med begge testikler. Oktober 1998. I formalin.

c) To år gammel med begge testikler. Oktober 1998. I formalin.

d,e) To ungdyr. Kløpinde eller tandstikkere? Tørret. August 2001.

f) En gammel orne. Tørret. Februar 2005.

g) En gammel orne. Tørret. Maj 2006. Kuratorens pegepind.

h) Ungdyr, 6 måneder. Januar 2008. I formalin.

D 15 Menneske Homo sapiens sapiens

a) Forhud fra en 40 år gammel islænding. Maj 2002. I formalin.

b) Intakt lem med pung og begge testikler fra a 95 år gammel herre. I formalin. Jf. gavebrev fra 1996.

c) Begge testikler og bitestikler fra en 60-årig islænding. Ukendt donor. Efterår 2006. I formalin.

D 16 Kanin Lepus cuniculus L.

a) Udvokset. Med begge testikler. 1998. I formalin.

D 17 Marsvin Cavia cobaya Schreb (Cavia porcellus)

a) Udvokset, med begge testikler. 1984. I formalin.

b) Udvokset, albino, med begge testikler og sædkirtler. November 1999.

c) Udvokset. Penisknogle (os penis, baculum). Februar 2001.

d) Ungdyr. Penisknogle (os penis, baculum). Februar 2001.

e) Udvokset. Intakt penis med knogle. Dissekeret 13. februar 2002.

D 18 Hamster Mesocricetus auratus

a) Udvokset, med begge testikler og sædkirtler. Oktober 2000. I alkohol.

b) Penisknogle (os penis, baculum). Udvokset. Oktober 2000.

D 19 Ræv („sølvræv „) Vulpes vulpes saeptus Thrandarstadensis

a) Udvokset med begge testikler. December 2000. I formalin.

b) Udvokset med begge testikler. I formalin.

c) Penisknogle fra an udvokset. December 2000.

D 20 Mongolsk ørkenrotte Meriones unguiculatus

$1a.Udvokset med begge testikler og sædkirtler. November 2011. I formalin.

$1b.Udvokset. Penis. November 2011. I formalin.

Andre Dyr: (Alia animalia)

AA 1 Rødfisk Sebastes marinus

Usædvanligt stor, 73 cm, 6,8 kg. Fanget ud for Snæfellsnes halvøen i januar 2001. I formalin.

AA 1b Rødfisk Sebastes marinus

65 cm. 5,2 kg. Fanget i Skjálfandaflói bugten i marts 2006. I formalin.

Folkloristisk Sektion: (Pars folklorica Islandica)

PFI 1 Islandsk alf / huldremand Homo sapiens Obscurus

Midaldrende. 1989. I rent arktisk vand.

PFI 2 Vandhest Equus fabulosus Aquaticus (Islandicus)

Udvokset. Fanget i Katanes-søen i det sydvestlige Island. 1998. I formalin.

PFI 3 Rævkat Alopex – felis Islandicus.

En krydsning af polarræv (far) og kat (mor). Penisknogle (os penis) fundet 1912. Doneret til Museet i 1993.

PFI 4 Katræv Felis - alopex Islandicus

En krydsning af kat (far) og polarræv (mor). To penisknogler (os penis) a) Fundet død i det nordlige Island i 1876. Doneret 1952. b) Fanget i en fælde i det nordvestlige Island 1893. Doneret til Museet 1991.

PFI 5 Havbrøler Homo maritimus Antiquus

Et islandsk havuhyre. Sent 17. århundrede. Doneret til Museet 1983.

PFI 6 Havmand Nanus crinitus Maritimus

a) Fanget på krog ud for sydvestkysten sidst på 1700-tallet. Doneret til Museet 1986.

b) Formentlig fra den havmand, som blev set ud for Hellnar på Snæfellsnes halvøen i 1879. Forskellige ting blev lavet af penishuden. Formelt doneret til Museet i marts 2004.

PFI 7 Strandgænger Aries / Canis conchacus Maritimus

Penisknogle. Fundet i det sødøstlige Island i 1848 af Jón Magnússon, som angivelig var „sanddru, agtværdig, behersket og tilstrækkeligt intelligent“. Doneret til Museet i1981.

PFI 8 Strandhvisker Homo unipes, unimanus et luscus Maritimus

Fundet på øen Saurlátur i Breiðafjörður sidst på 1700-tallet. Doneret til Museet i 1997. Et menneskeligt uhyre med ét ben, én arm og ét øje, som forsøgte at drukne folk i havet.

PFI 9 Havtyr Bos taurus Aquaticus (Islandicus)

Fra Björn den Store, en bonde i det østlige Island, tidligt 1700-tal. Doneret til Museet i 1977.

PFI 10 Trold Homo gigantus Islandicus

Ung dreng, godt forstenet. Fundet i det nordlige Island i 1941. Doneret til Museet i julen 1994.

PFI 11 Njardvik hyleren Homo / Monstrum terribilis Njardvicensis

Dræbt i Naddagil af Jón Björnsson, en fæster på Gilsárvellir, i det østlige Island i midten af 1700-tallet. Doneret til Museet i 1986.

PFI 12 Islandsk julemand Homo natalicus Islandicus

Hed muligvis Giljagaur / Litlipungur / Dúðadurtur / Flórsleikir. Fundet afsjælet ved foden af fjeldet Esja nær Reykjavík den 6. januar 1985. Doneret til Museet af Reykjavíks tidligere borgmester den 6. januar 2000.

PFI 13 Bærer (sv. bjära) Costa humana lactea Lanata

Dræbt i en fårestald i det vestlige Island i 1832. Doneret til Museet 1992.

PFI 14 Skifting Nanus subterraneus subditus (Joekuldalensis)

Døde på en gård i det østlige Island, udøbt i marts 1834. Doneret til Museet i maj 1980.

PFI 15 Alf Homo sapiens Mysticus (invisibilis)

Penisknogle (os penis, baculum). Usædvanlig stort og gammelt eksemplar. Fundet begravet lige uden for kirkegården på Skeggjastaðir i det nordøstlige Island. Formentlig fra hedensk tid i Island, dvs. før år 1000.

PFI 16 Berigende strandmus Mus litoris Locupletatus.

Penisknogle. En mus, der trækker penge fra havet til at berige sin ejer.Fundet på sydkysten i november 1993.

PFI 17 Huldrebuk Caper hircus obscurus Conglaciatus (Purkholensis).

Frundet frossen ved kanten af Snæfellsjökull gletscheren af sønnen af den mand, der sidst så den i live sent på 1700-tallet. Doneret af finderens efterkommere.

PFI 18 Thorgeirs tyr Bos taurus folkloristicus Islandicus

Den kendteste af alle zombie-lignende spøgelser i Islands historie. Meget aktiv fra midten af 1700-tallet til begyndelsen af 1900-tallet i det ordlige Island. Præsenteret til museet af en af efterkommerne efter Thorgeir Jónsson, skabningens skaber i 1983.

PFI 19 Huldrevædder Ovis aries mysticus Hnallthorensis

Fundet af frøken Hnallthora på de sydlige skråninger af Snæfellsjökull gletscheren sidst i 1950´erne, jf. H.K. Laxness : „Kristenliv ved jøkelen“ (Rvík 1968, kap. 5). Doneret til Museet af Hnallthoras niece i februar 1998.

PFI 20 Det onde spøgelse fra Snæfjeld Umbra malefica Snaefiallensis.

Et berømt spøgelse fra den første del af 1600 tallet i Vestfjordene. Efter mange ubehagelige udåder blev det endelig nedlagt af dets egen far, pastor Jón Þorleifsson. Doneret til museet i 1977 af en af pastor Jóns efterkommere.

PFI 21 Den lig-ædende kat fra Thingmuli Feles catus necrophaga Thingmulensis

Skrumpede testikler fra den berygtede kat, der, i den første halvdel af 1800-tallet, gravede i kirkegården på Thingmuli i det østlige Island og åd ligene. Kattens blik var dødeligt for alle levende væsner.

Udenlandsk Sektion: (Pars alienigena)

PA 1 Skunk Mephitis mephitis

Penisknogle (baculum). Fra Ohio, USA 1995.

PA 2 Ræv Vulpes vulpes Iutlandicus

Dansk, fra Himmerland i Jylland, udvokset, med begge testikler. I formalin. 1999.

PA 3 Husmår Martes foina

a) Penisknogle (baculum). Udvokset. Fra Tyskland. Juli 1999.
b,c) To penisknogler lavet om til øreringe. Fra Alaska. Maj 2005.

PA 4 Ilder Mustela putorius

Penisknogle (baculum). Udvokset. Fra Axel Första, Tyskland. Juli 1999.

PA 5 Mårhund Nyctereutes procyonides

Udvokset. Intakt lem med knogle. Fra Axel Första, Tyskland. Juli 1999. I formalin.

PA 6 Dværgspidsmus Sorex minutus

Udvokset. Intakt lem. Fra Axel Första, Tyskland. Juli 1999. I formalin.

PA 7 Grævling Meles meles

a) Udvokset. Intakt lem med knogle. Fra Axel Första, Tyskland. Juli 1999.I formalin.
b) Udvokset. Penisknogle (os penis, baculum). Fra Tyskland. Juli 1999.

PA 8 Ræv Vulpes vulpes

Penisknogle (baculum). Udvokset. Fra Axel Första, Tyskland. 1999.

PA 9 Dama kænguru Macropus eugenii

a) Udvokset fra Kawau Island, New Zealand. Maj 2002. I formalin.

b) Nyfødt fra Kawau Island, New Zealand. Fra Dr.Carolynn Crutchley. Maj 2002. I formalin.

PA 10 Afrikansk elefant Loxodonta africana

Gammel. Dræbt på en sukkerplantage i nærheden af Malelane, Transval, Sydafrika i august 2001. Udstoppet og monteret på et stykke blytræ. Oktober 2002.

PA 11 Amerikansk grævling Taxidea taxus

 Udvokset. Penisknogle (baculum). Fra Mr. James Peters, St. Louis, MO, USA. April 2003.

PA 12 Jærv Gulo gulo

Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA . April 2003.

PA 13 Flododder Lutra canadensis

Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. April 2003.

PA 14 Amerikansk rødræv Vulpes fulva

Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. April 2003.

PA 15 Prærieulv (coyote) Canis latrans

a) Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. April 2003.
b) Penisknogle (baculum). Stammer fra Marquete County, Wi. Fundet 12. marts 2005. Fra Mr. Jack Bartholmai, Beaver Dam, Wisconsin, USA, December 2005.

PA 16 Ulv Canis lupus

Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. April 2003

PA 17 Amerikansk sortbjørn (baribal) Ursus americanus

a) Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. April 2003.

b) Penisknogle (os penis, baculum). Fra A. Ebright & Brian Bartholmai, Rochester, MN, USA. Skudt af Brian Bartholmai i Price County, WI, i 1987. December 2005.

c) Penisknogle (os penis, baculum). Fra A. Ebright & Brian Bartholmai, Rochester, MN, USA. Skudt af Jack Bartholmai i Ontario Canada, i 1986. December 2005.

PA 18 Vaskebjørn Procyon lotor

a) Penisknogle (baculum). Knoglen brækkede og helede igen. Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. April 2003.
b) Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. April 2003.
c) En samling bestående af 15 penisknogler (os penis, baculum), der tydeligt viser penisknoglens udvikling fra det helt unge dyr til det gamle. Fra Dr. Sam Zeveloff, Weber State University, Utah. December 2013.

PA 19 Mink Mustela vison

Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. April 2003.

PA 20 Chacmabavian Papio ursinus

Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. April 2003.

PA 21 Hulebjørn Ursus spelaeus

Penisknogle (baculum). Sen Pleistocæn, før 10.000 BC. Fundet i Karpatenerne i Rumænien. Fra Mr. William Borchardt, St. Louis, MO, USA. Juni 2003.

PA 22 Østligt ræveegern Sciurus niger

Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. Juni 2003.

PA 23 Amerikansk zobel Martes americana

Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. Juni 2003.

PA 24 Bæver Castor canadensis

Penisknogle (baculum). Fra Mr. Peters, St. Louis, MO, USA. Juni 2003.

PA 25 Menneske Homo sapiens Sapiens (alienigen)

a) Forventet, jf. gavebrev dateret 1999, fra Mr. Peter Christmann, Tyskland. Med to fotos.

b) Forventet, jf. gavebrev dateret 2000, fra John Dower, England, med afstøbning.

c) Forventet, jf. gavebrev dateret november 2002, fra Mr. Tom Mitchell, USA, med afstøbning.

d) Forventet, jf. gavebrev dateret 1. januar 2013, fra Mr. Moritz Schreiner, Tyskland, med testamente.

e) Forventet, jf. gavebrev dateret 2014, fra Mr. Jonah Falcon, USA. Med to fotos.

PA 26 Lækat (hermelin, væsel) Mustela erminea

a, b) To penisknogler (baculum). Fra Fairbanks, Alaska. Maj 2005.

PA 27 Elg (elsdyr) Alces alces

Ungdyr, ca 3 år gammelt. Skudt nær Rönnäs, ca. 50 km nord for Umeå i det nordlige Sverige. Doneret til museet af hr. Erik Håkansson i august 2005. I formalin.

PA 28 Østligt gråegern Sciurus carolinensis

Tre eksemplarer fra Wisconsin, USA. Fra Mr. Jack R. Bartholmai, Beaver Dam, Wisconsin. December 2005.

PA 29 Nordamerikansk opossum Didelphis verginiana

Donoreret af Mr. Jack R. Bartholmai, Beaver Dam, Wi, USA den 10. januar 2006. I formalin.

PA 30 Rød kæmpekænguru Macropus rufus

Udvokset, skudt 1963 i det vestlige Australien, nær Albany. Pungskind garvet med rød gummi. Brugt til mønter, tændstikker mv. Doneret til museet af Dr. Colin James Armstrong den 18. januar 2012

PA 31 GirafGiraffa camelopardalis

Udvokset, 5 år gammel, 1.400 kg. Skudt på Ermo ranchen i det nordlige Namibia af Ásgeir Guðmundsson i april 2012. Doneret til museet af Dr. Hanno Leimbach og Ásgeir Guðmundsson den 27. april 2012. I formalin. 

PA 32  Zebra  Equus zebra hartmannae

Udvokset. Skudt på Ermo ranchen i det nordlige Namibia af Úlfar Finnbjörnsson i maj 2015. Doneret til museet den 23. mai 2015. I formalin.

PA 33  Eland antilope Taurotragus oryx
Udvokset. Skudt i det nordlige Namibia af Ásgeir Atli Ásgeirsson og Emil Már Einarsson i juli 2015. Doneret til museet den 22. juli 2015. I formalin.

PA 34  Springbuk  Antidorcas marsupialis
Udvokset. Skudt i Namibia af Alfreð Logi Ásgeirsson hösten 2015.  Doneret til museet den 15 desember 2015.  I formalin.

 

19395440
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All time
176
6774
32196
33496
14605
142580
19395440
Your IP: 3.236.121.117
Server Time: 2022-12-04 01:02:20

Award Badge

Tripadvisor

Icelandic 
Phallological Museum Reviews
Icelandic Phallological Museum Reviews

rough guides

rglogo 2

Statistics

Besøgende
2
Artikler
9
Link
6
Antal visninger af artikler
1497327

ÅBNINGSTIDER

Fra 10:00 til 19:00

 

ADGANG

Voksen: 2500 ISK

Posizione

Hafnartorg

101 Reykjavík